Ajankohtaista
Kirjoitettu Bioenergia ry

Energiaturve ei saa valtion tukea

Turpeen energiakäyttö ei saa valtiolta tukea. EU:n energiaverodirektiivi ei koske turvetta. Suomessa lämmöntuotannossa käytetystä turpeesta tuottajat maksavat vuosittain veroja 10‒20 miljoonaa euroa. Ruotsissa turve on energiaverotonta.

Lämmöntuotannossa käytetystä turpeesta energiantuottajat maksavat valtiolle energiaveroa 1,9 €/MWh eli noin 10‒20 miljoonaa euroa vuodessa. Verokertymä vaihtelee vuosittain käytön ja verotason mukaan.

Turpeen tuottajat, käyttäjät ja niiden työllistämät ihmiset maksavat vuosittain valtiolle myös useita muita veroja.

EU:n energiaverodirektiivin piiriin eivät kuulu paikallisesti ja alueellisesti, vain harvoissa jäsenmaissa käytettävät, polttoaineet kuten turve. Tämän takia jäsenmaat saavat itse päättää turpeen verotuksesta ja tukemisesta. Ruotsissa turvetta ei rasiteta energiaveroilla lainkaan vaan päinvastoin tuetaan sähkösertifikaatilla.

Suomi on turpeen veron lisäksi päättänyt, että turpeen energiaveromalli ei noudata samaa energiaverodirektiivin laskentamallia kuin esimerkiksi kivihiilen vero. Tätä laskennallista eroa kivihiilen veroon nimitetään joissakin yhteyksissä turpeen energiaverotueksi. Myös valtiovarainministeriö tekee vuosittain laskelman tästä hypoteettisesti turpeen ”energiaverotuesta”.

Lisätietoja: turveinfo@bioenergia.fi