Turve

Turvetta tuotetaan usealla tavalla

Turvetuotantoa varten on useita menetelmiä. Yhteistä niissä kaikissa on traktorien hyödyntäminen vetokoneena. Käytettävä menetelmä riippuu muun muassa siitä tuotetaanko jyrsin- vai palaturvetta ja onko tuotantoalue suuri ja yhtenäinen vai koostuuko se useista pienemmistä erillisistä alueista. Tuotantomenetelmiä myös kehitetään jatkuvasti.

Tällä hetkellä käytössä olevia menetelmiä ovat

  • Hakumenetelmä
  • Imuvaunumenetelmä
  • Kokoojavaunumenetelmä
  • Karheen siirtomenetelmä
  • Palaturpeen tuotanto

Suomessa turvetuotannosta ja turpeen kuljetuksista vastaavat paikalliset turveyrittäjät, jotka tuottavat turvetta omiin nimiinsä tai suuremmille turveyhtiöille, Vapolle tai Turveruukille.