Suostrategia

Soiden suojelua lisätään

Suomessa on suojeltu soita tällä hetkellä kaksi kertaa Uudenmaan maakunnan kokoinen alue – noin 1,2 miljoonaa hehtaaria. Soiden ja turvemaiden kansallisessa strategiassa soidensuojelun lisätarpeeksi arvioidaan noin 0,1 miljoonaa (100 000) hehtaaria.

Tämä alue on vastaa kooltaan esimerkiksi 50 pääkaupunkiseudulle perustetun Sipoonkorven kansallispuistoa.

Turveteollisuus on kannattanut koko strategiatyön ajan suojelualueiden laajentamista. Turvetuottajat ovat valmiita myös vaihtamaan omistamiaan luontoarvoltaan merkittävimmiksi arvioitavia turvemaita toisiin turvetuotantoon soveltuviin alueisiin.