Turve

Maailman suot ja turvemaat peittäisivät EU:n

Maailmassa on turvemaita 400 miljoonaa hehtaaria eli neljä miljoonaa neliökilometriä.  Se on lähes yhtä paljon kuin Euroopan unioniin kuuluvien maiden pinta-ala (4 324 782 km2). Määrä vastaa kolmea prosenttia maapallon maapinta-alasta. Turvemaita on 180 maassa.

Lähes 80 prosenttia luonnontilaisia

Valtaosa (3,5 miljoonaa km2, lähes 80 %) maailman turvemaista on koskemattomia tai lähes luonnontilaisia . Suurin osa hyödynnettävistä soista on maatalouskäytössä (300 000 km2).

Muita turvemaiden käyttömuotoja ovat metsätalous (150 000 km2), trooppisten soiden kuivattaminen (120 000 km2) eri tarkoituksiin, kasvuturpeen tuotanto (2 000 km2) ja energiaturpeen tuotanto (2 000 km2).

Lähde: Strategy for Responsible Peatland Management, IPS 2010