Turve

Suurin osa soista on ojitettu metsätalouden tarpeisiin

Suomessa on ojitettu soita puun kasvatusta varten noin 5,5–5,7 miljoonaa hehtaaria. Metsätalouskäytössä on ojitettua suota lähes 5 miljoonaa hehtaaria Metsätilastollisen vuosikirjan 2014 mukaan.

Kaikista turvemaista on siten metsäojitettu yli puolet. Suomen metsätalousmaasta soiden ja turvemaiden osuus on 34 prosenttia.

Suometsien ojituksen arvioidaan lisänneen puuston vuotuista kasvua noin viidenneksellä mikä on noin neljännes kaikesta puuston kasvusta.