Turve

Suopeltoja on Suomessa viljelyssä 250 000 hehtaaria

Suomessa on raivattu soita pelloiksi 0,7–1 miljoonaa hehtaaria. Näistä osa on muuttunut multa- tai kivennäismaiksi ja osa ei ole enää maatalouskäytössä.

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan turvemaita viljellään tällä hetkellä noin 250 000 hehtaarin suuruisella alueella, joka on noin 12 prosenttia kokonaispeltoalasta. Alueellisesti sekä joillekin tuotantosuunnille, kuten karjatiloille, turvepeltojen merkitys voi olla suuri. Eniten turvepeltoja on Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Suomessa.

Viljelymaina turvepellot ovat hyviä. Ne muodostavat yleensä tasaisia ja isoja lohkoja, joissa työskentely ja maan muokkaaminen on helppoa.  Turvepellon etuna on myös se, että typpilannoituksen tarve on vähäisempää kuin kivennäismailla sijaitsevilla pelloilla. Samoin vettä on hyvin kasvien käytössä.

Toisaalta suopelloilla viljelyyn liittyy omat haasteensa Turvemaat ovat happamia ja vähäravinteisia, mistä johtuu niiden kivennäismaista poikkeava lannoitus- ja kalkitustarve. Viljelykasveja voi haitata myös kylmyys ja liika kosteus.