Suostrategia

Turvestrategian valmisteli laajapohjainen työryhmä

Soiden ja turvemaiden kansallisen strategian valmistelusta vastasi laajapohjainen työryhmä, jonka työtä koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Strategian valmistelu alkoi vuoden 2009 alussa ja strategia julkistettiin 16.2.2011.

Soiden ja turvemaiden kansallista strategiaa valmistellut työryhmä

 • Puheenjohtaja ympäristöjohtaja Veikko Marttila, maa- ja metsätalousministeriö
 • Varapuheenjohtaja luonnonsuojeluvalvoje Pekka Salminen, ympäristöministeriö

Edustajat

 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
 • Metsäntutkimuslaitos Metla
 • Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
 • Suomen ympäristökeskus
 • Energiateollisuus ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto
 • Suoseura
 • Turveteollisuusliitto

Pysyvät asiantuntijat

 • Teknillinen korkeakoulu
 • BirdLife Suomi
 • Huoltovarmuuskeskus