Käyttötavat

Turve edistää kompostointia

Turvetta käytetään monilla kompostointilaitoksilla ja maataloudessa seosaineena edistämään kompostoinnin olosuhteita, sitomaan hajuja ja parantamaan lopputuotteen laatua. Turve edistää kompostin tasaista ja täydellistä kompostoitumista lisäämällä kompostoinnin kosteudenpidätyskykyä ja ilmavuutta. Turve myös pidättää itseensä kompostista liukenevia aineita. Turpeen avulla kompostista saadaan tiivis kerros kompostiainetta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi tiepengerrysten rakentamisessa.

Maataloudessa huokoinen turve on mainio kompostin seosaine. Se tasoittaa kompostiseoksen kosteutta, toimii pieneliöiden hiililähteenä, poistaa hajuhaittoja ja parantaa lopputuotteen maanparannusvaikutusta.