Suostrategia

Näkökulmana ekosysteemipalvelut

Soiden ja turvemaiden strategian tarkastelun lähtökohtana ovat soiden ja turvemaiden tarjoamat ekosysteemipalvelut. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjoamia välttämättömiä palveluja: tuotantopalvelut, säätelypalvelut, kulttuuripalvelut, tukevat palvelut sekä säilyttävät palvelut.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille soilla harjoitettavalle toiminnalle halutaan löytää tasapainoinen tulevaisuus.

Turvemaiden hyödyntäminen niin maa- ja metsätaloudessa kuin turvetuotannossa ovat osa  ihmisille tarpeellisia ekosysteemipalveluja.