Käyttötavat

Turve sopii moneen käyttöön

Turve on ainutlaatuinen luonnonvara, jonka monipuolisia ominaisuuksia hyödynnetään moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin energiantuotantoon.

Turvetta käytetään maataloudessa kuivikkeena, imeytysaineena ja kompostoinnissa, puutarha- ja avomaaviljelyssä kasvualustana, maanparannusaineena ja lannoitteena, viherrakentamisessa ja maisemanhoidossa, suodattimena, öljyntorjunnassa, kompostoinnin tukiaineena kompostointilaitoksissa, kylpy- ja hoitoturpeena sekä tekstiileissä.

Moniin näistä tarkoituksista käytetään suon pintakerroksen heikosti maatuneita turpeita, jotka eivät sovellu energiatuotantoon. Sen sijaan niillä on rakenteensa ansiosta hyvä nesteenpidätyskyky. Lisäksi heikosti maatuneet turpeet sitovat ravinteita, metalleja ja kaasuja.

Reilu kymmenen prosenttia käytöstä

Näihin muihin tarkoituksiin käytetään noin 1,5 – 3 miljoonaa kuutiometriä turvetta vuodessa. Tämä on vajaa 10 – 15 prosenttia Suomessa vuosittain tuotetusta turpeesta.

Suurimmat käyttökohteet ovat maa- ja hevostalouden kuivikekäyttö, kasvualustakäyttö sekä viherrakentaminen ja maisemanhoito. Muihin tarkoituksiin, kuten öljyjen imeytykseen tai kypy- ja hoitoturpeeksi turvetta käytetään suhteellisen pieniä määriä .