Käyttötavat

Turve sopii luomutuotantoon

Luonnonmukaisessa tuotannossa keskeisessä asemassa on maan eliötoiminta ja luontainen kasvukunto. Karjanlannan ravinteiden merkitys korostuu luomutuotannossa ja lannanhoitoon sekä eloperäisten jätteiden kompostointiin panostetaan paljon.

Turvetta voidaan käyttää luomutuotannossa sellaisenaan karjanlannan käsittelyssä sekä puutarhakasvien kasvualustana ja maanparannusaineena. Peltokasvien maan hoitoon turve soveltuu lannan mukana.