Ympäristö

Turvetuotannon osuus ravinnekuormituksesta on yhden prosentin luokkaa

Turvetuotanto rasittaa Suomessa vesistöjä hyvin vähän. Ympäristölupavalvonnan mukaan turvetuotannon osuus Suomen vesistöihin joutuvista ravinnepäästöistä on vain 0,7 prosenttia fosforista ja 1,0 prosenttia typestä.