Turve

Suomen maapinta-alasta on kolmasosa turvemaita

Suomi on maailman soistuneimpia maita. Nykyisin soita ja turvemaita on Suomessa yhteensä noin 9,08 miljoonaa hehtaaria eli 29 prosenttia maapinta-alasta.

Alkuperäisen suoalan arvioidaan olleen noin 10,7 miljoonaa hehtaaria. Osa tästä suoalasta on kuitenkin muuttunut jo kivennäismaaksi.

Tietoja Suomen soista

  • Suomessa on noin 100 000 erillistä suoallasta
  • Soista noin 33 500 on pinta-alaltaan yli 20 hehtaaria
  • GTK:n tutkimien soiden keskisyvyys on 1,41 metriä
  • Suomen soissa on turvetta 69,3 miljardia suo-m3
  • Suomen turvevaroista yksi kolmasosa on Lapin läänissä, yksi kolmasosa Oulun läänissä ja yksi kolmasosa Etelä-Suomessa.