Käyttötavat

Tiivisturvetta kaatopaikkarakenteisiin

Turve sopii käytettäväksi haitta-aineiden pidättämiseksi uusien jätetäyttöalueiden pohjarakenteissa sekä suljettavien kaatopaikkojen pintarakenteissa. Vapo markkinoi turvetta tähän tarkoitukseen tiivisturpeen nimellä.

Uusien jätetäyttöalueiden pohjarakenteissa käytettynä turve takaa hyvän haitta-aineiden pidätyskyvyn. Turvetta voidaan käyttää myös suljettavien kaatopaikkojen pintarakenteisiin.

Turpeella on lukuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä näihin tarkoituksiin erinomaisen materiaalin.

  • Pieni vedenläpäisevyys
  • Suuri vedenpidätyskyky
  • Suuri haitta-aineiden pidätyskyky
  • Kestävää ja helppoa työstää
  • Rakentaminen säästä riippumatonta
  • Saatavissa lähes koko maassa.

Tärkeimmät ominaisuudet ovat hyvä haitta-aineiden pidätyskyky ja pieni vedenläpäisevyys. Lisäksi turve on voimakkaasti vettä pidättävää ja hyvin tiivistyvää. Yksi kuutiometri turvetta voi sitoa vettä 600-800 litraa.  Turve on hapanta (pH noin 4) ja sillä on muita maamateriaaleja huomattavasti suurempi kationinvaihtokapasiteetti. Se sitoo hyvin raskasmetalleja ja muita haitallisia aineita. Esimerkiksi kromin sitoutuminen turpeeseen on lähes satakertainen saveen verrattuna. Myös molybdeenin on todettu sitoutuvan turpeeseen erittäin voimakkaasti.

Sopivan kosteutensa ansiosta turve ei pölyä ja sitä voidaan työstää sekä sateessa että auringonpaisteessa. Tarvittaessa turvekerros voidaan jättää talveksi peittämättä. Näitä ominaisuuksia ei ole muilla maamateriaaleilla.