Ympäristö

Turvetuotannon osuus kiintoainekuormituksesta enintään 1 prosenttia

Kansalliseen suo- ja turvemaiden strategiaan liittyvä selvitys (2010) osoittaa, että turvetuotannon aiheuttamat kiintoainepäästöt ovat enintään yhden prosentin luokkaa samalla tavalla kuin ravinnepäästötkin. Selvityksen mukaan koko turvetuotannon aiheuttama kiintoainehuuhtouma on 4 580 tonnia vuodessa, kun pelkästään turvemaiden metsätalous aiheuttaa 71 000 tonnin ja turvepeltojen viljely 37 500 tonnin kiintoainehuuhtouman vuodessa.

Yllä olevat luvut koskevat pelkästään turvemaita, jotka muodostavat kolmasosan Suomen maapinta-alasta. Kiintoainehuuhtoumia aiheuttavat lisäksi kivennäismailla harjoitettava maa- ja metsätalous sekä kiinteistöjen, yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet. Tämän perusteella Turveteollisuusliitto arvioi, että turveteollisuuden osuus kaikista kiintoainehuuhtoumista on enintään 1 prosentti.