Käyttötavat

Imeytysturve auttaa lietelannan käsittelyssä

Turve soveltuu sian ja naudan lietelannan sekä häkkikanalan märän lannan käsittelyyn. Turpeesta ja lietelannasta syntyy hajutonta, ravinteikasta ja helposti levitettävää maanparannusainetta.

Turve imee itseensä nesteet, ravinteet ja hajut, jolloin liete muuttuu kiinteäksi, helposti käsiteltäväksi ja vähemmän haisevaksi turvelannaksi. Sekoittaminen turpeeseen estää haitallisten bakteerien kasvua ja leviämistä lietelannan mukana. Turve parantaa myös
lietelannan maanparannuskykyä.

Lietelanta voidaan imeyttää turpeeseen karjasuojassa lannanpoistolaitteessa, Lietu-sekoittimella tai varastosäiliössä.