Suostrategia

Strategia ei tehosta riittävästi ympäristöluvitusta

Soiden ja turvemaiden kansallinen strategia korostaa kaavoituksessa ympäristöluvituksen merkitystä. Samoin sen mukaan kaikki turvetuotanto muuttuu luvanvaraiseksi, kun aikaisemmin alle 10 hehtaarin tuotantoalueille ei tarvittu lupaa.

Strategiatyön yksi tavoite oli tehostaa turvetuotannon ympäristöluvitusta. Tähän ei löydetty riittäviä keinoja.