Käyttötavat

Monta tapaa käyttää turvetta

Suurin osa Suomessa tuotettavasta turpeesta käytetään energian tuottamiseen. Sillä on tuotettu viime vuosina lähes viidennes kotimaisesta kaukolämmöstä ja vuodesta riippuen 3 – 6% prosenttia sähköstä.

Turve on kotimainen polttoaine, joka tukee huoltovarmuutta ja työllisyyttä. Se tukee puupolttoaineiden käyttöä. Turve on arvokas suomalainen luonnonvara, jota voidaan käyttää moniin tarkoituksiin.

Ei pelkkää energiaa

Energiaksi käytetään tummaa, pitkälle maatunutta turvetta, joka soveltuu myös kasvualustakäyttöön. Vaalea, vähän maatunut rahkaturve soveltuu puolestaan eläinten kuivikkeeksi, imeytysturpeeksi ja myös kasvuturpeeksi.

Turve on tutkitusti paras kuivike karjalle ja hevosille. Se sitoo nesteitä, kaasuja ja ravinteita. Kuivikkeena käytettävään turpeeseen imeytyy enemmän ravinteita kuin koko turvetuotanto aiheuttaa, joten turpeen käyttö kuivikkeena on myös ympäristön kannalta hyvä asia.

Turve on erinomainen kasvualusta ja maanparannusaine. Se tuo elinvoimaa maahan ja varmistaa terveemmät ja runsaammat sadot.