Ympäristö

Esimerkki humuspitoisesta vesistöstä

Taulukossa on esimerkkejä vesinäytteistä vesistöstä, jonne laskee humuspitoisia vesiä useista eri lähteistä. Näytteet on otettu saman päivän aikana.

 Vesinäyte humus Vettä kokoomajärvestä, jonne laskee humuspitoisia vesiä eri lähteistä puroja ja jokia pitkin.
Vesinäyte humus Turvetuotantoalueen alapuolisen pienen järven vettä, josta vedet kulkevat jokea pitkin edelleen kokoomajärveen.
Vesinäyte humus Vettä joesta, jota pitkin vesi kulkee turvetuotannon alapuolisesta järvestä kokoomajärveen. Näyte on otettu joen suulta vähän ennen kuin se laskee kokoomajärveen.
vesinäyte humus Suometsäojitusten alapuolisen lammen vettä, josta vedet laskevat puroa pitkin kokoomajärveen.
Vesinäyte humus Kokoomajärveen pellolta tulevan joen vettä.
Vesinäyte humus Kokoomajärveen toisesta järvestä laskevan joen vettä.