Ympäristö

Veden mittaus ja tarkkailu

Turvetuotannon vesistövaikutukset tunnetaan tarkasti, koska turvetuotanto on luvanvaraista ja viranomaisten tarkkaan seuraamaa toimintaa. Vesiviranomaiset ja turvetuottajat seuraavat vesistövaikutuksia säännöllisesti vesinäytteiden avulla.

Näytteiden ottamisesta ja analysoinnista vastaavat ulkopuoliset sertifioidut näytteenottajat ja laboratoriot vesiviranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti. Raportit ovat julkisia.