Turve

Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöön on monta mahdollisuutta

Turvetuotantoalueen jälkikäytöllä tarkoitetaan turvetuotannon jälkeistä uutta maankäyttöä. Tturvetuotannosta on tähän mennessä poistunut kaikkiaan Suomessa noin 60 000 hehtaaria.Turvetuotannosta poistuu muihin maankäyttömuotoihin lähivuosina noin pari tuhatta hehtaaria vuodessa.

Suonpohja on puhdasta kasvumaata, joten sen hyödyntäminen on mahdollista monella eri tavalla. Kullekin suolle soveltuvat jälkikäyttömuodot riippuvat alueen omistuksesta, pohjamaalajista, jäljellä olevan turpeen määrästä sekä alueen yleisestä käyttötarpeesta. Maanomistaja päättää oman alueensa käytöstä, eikä häntä voi velvoittaa tiettyyn jälkikäyttömuotoon.

 

Alueesta riippuen suopohja soveltuu

  • metsitettäväksi
  • maatalouskäyttöön, kuten viljan ja erikoiskasvien viljelyyn
  • uudelleen soistettavaksi
  • lintujärveksi

 

Turvetuotannosta poistuneista suonpohjista maa- ja metsätalouteen on siirtynyt valtaosa Monitavoitteisten kosteikoiden osuus kuitenkin kasvaa nopeasti jälkikäyttömuotona. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö