Käyttötavat

Energiaturpeen käyttäjät ja käyttökohteet

Valtaosa energiaturpeesta käytetään kuntien ja teollisuuden sähköä ja lämpöä tuottavissa CHP-voimalaitoksissa. Lauhdesähkön tuotanto turpeella on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Pienissä kaukolämpölaitoksissa turpeen käyttö on noin yhden terawattitunnin verran.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 50 suurta voimalaitosta, jotka käyttävät yhtenä polttoaineenaan turvetta. Turvetta käyttäviä kaukolämpölaitoksia on 120. Lisäksi turvetta käytetään pienemmissä lämpökeskuksissa ja kiinteistökohtaisessa lämmityksessä.

Bioenergia-lehden kartta.