Suostrategia

Turvetuotantoon tarvitaan valikoidusti lisäalueita

Soiden ja turvemaiden kansallisessa strategiassa (2011) todettiin, että turvetuotantoon tarvitaan vuoteen 2020 mennessä uutta tuotantoaluetta 58 000 (0,058 milj.) hehtaaria. Tällä hetkellä (2020) arvioitu tarve on vähäisempi.

Suostrategiassa arvioitiin turvetuotannosta vapautuvan noin 44 000 hehtaaria muuhun käyttöön.

Luonnontilaisuusasteikko
käyttöön uusilla alueilla

Strategian mukaan 1.2.2011 jälkeen turvetuotantoon osoitetaan lähinnä ojitettuja, luonontilaltaan heikentyneitä ja muuttuneita turvemaita. Näiden alueiden luonnontilaisuuden arviointiin käytetään strategiassa esiteltyä luonnontilaisuusasteikkoa, joka otetaan nyt käyttöön. Asteikossa luokka 0 on muuttunein ja luokka 5 luonnontilaisin.

Huoltovarmuuden kannalta tärkeä päätös on, että luonnontilaisuusasteikkoa ei sovelleta turvetuottajien jo hallussa oleviin alueisiin.

Energiahuollon alueellisuus
voidaan ottaa huomioon

Strategian mukaan 1.2.2011 jälkeen hankituilla alueilla tuotanto suunnataan ensisijaisesti luokkiin 0–1 ja alueellinen tilanne huomioiden luokkiin 2–3. Erityisperustein turvetuotanto on mahdollista luokissa 4-5.

Strategia antaa mahdollisuuden kuitenkin huomioida yhteiskunnan energiahuollon seudulliset tarpeet, koska muuten tuotantoalueet eivät riitä kaikkialla Suomessa turvaamaan energiantuotannon tarpeita.