Suostrategia

Soiden ja turvemaiden kansallinen strategia: Turve-energiaa tarvitaan

Soiden ja turvemaiden kestävän käytön ja suojelun kansallinen strategia ja sitä seurannut valtioneuvoston periaatepäätös linjaa, että turve-energiaa tarvitaan jatkossakin nykyiset määrät. Strategiassa sovitetaan yhteen turvetuotannon, metsätalouden ja maatalouden sekä soiden lisäsuojelun tarpeet.

Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia julkistettiin keskiviikkona 16.2.2011. Se on yhteinen, ajantasainen näkemys Suomen soista ja suoluonnosta sekä turvemaiden kestävästä ja monipuolisesta käytöstä

Strategian mukaan turpeen energiakäytöllä on olennainen rooli kotimaisen energiantuotannon ja Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa tulevina vuosikymmeninä. Strategian linjaukset turvaavat siten kotimaisen energian saatavuuden miljoonalle suomalaiselle, joiden kotien, koulujen ja työpaikkojen lämmittämiseen käytetään turvetta.

Tuotantoon tarvittava uusien turvemaiden hankinta kohdennetaan pääsääntöisesti ojitetuille ja luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille käyttöön otettavan luonnontilaisuusasteikon mukaisesti. Turveyritysten jo hallussa oleviin soihin luonnontilaisuusasteikkoa ei takautuvasti sovelleta.

Suot turvemaat käyttö jatkokäyttö

Lisää soita suojeluun

Strategiassa soiden suojelualaa halutaan merkittävästi kasvattaa. Yhteensä lisäsuojelun tarpeen katsotaan olevan 0,1 miljoonaa hehtaaria eli kaksi kertaa turvetuotannon tarve. Tällä hetkellä suojeltu on 1,13 miljoonaa hehtaaria eli noin kaksi kertaa Uudenmaan maakunnan kokoinen alue.

Turvetuotannon vesistökuormitus on vähäinen

Strategiassa on uutta tietoa kiintoaineiden huuhtoumista vesistöihin. Selvitysten mukaan turvetuotannon ominaiskuormitus on puolet suopellon ja kolmasosa suometsätalouden ominaiskuormituksesta.