Ympäristö

Turvetuotannon osuus ravinnekuormituksesta on yhden prosentin luokkaa

Turvetuotanto rasittaa Suomessa vesistöjä hyvin vähän. Ympäristöviranomaisten Vahti-tilaston mukaan turvetuotannon osuus Suomen vesistöihin joutuvista ravinnepäästöistä on vain 0,7 prosenttia fosforista ja 1,0 prosenttia typestä.