Suostrategia

Turvetuotantoon tarvitaan lisäalueita 58 000 hehtaaria

Soiden ja turvemaiden kansallisessa strategiassa todetaan, että turvetuotantoon tarvitaan vuoteen 2020 mennessä uutta tuotantoaluetta 58 000 (0,058 milj.) hehtaaria. Tästä energiaturpeen tuotantoon tarvitaan noin 50 000 hehtaaria ja ympäristöturpeiden tuotantoon noin 8 000 hehtaaria.

Samanaikaisesti turvetuotannosta vapautuu noin 44 000 hehtaaria muuhun käyttöön.

Luonnontilaisuusasteikko
käyttöön uusilla alueilla

Strategian mukaan 1.2.2011 jälkeen turvetuotantoon osoitetaan lähinnä ojitettuja, luonontilaltaan heikentyneitä ja muuttuneita turvemaita. Näiden alueiden luonnontilaisuuden arviointiin käytetään strategiassa esiteltyä luonnontilaisuusasteikkoa, joka otetaan nyt käyttöön. Asteikossa luokka 0 on muuttunein ja luokka 5 luonnontilaisin.

Huoltovarmuuden kannalta tärkeä päätös on, että luonnontilaisuusasteikkoa ei sovelleta turvetuottajien jo hallussa oleviin alueisiin.

Energiahuollon alueellisuus
voidaan ottaa huomioon

Strategian mukaan 1.2.2011 jälkeen hankituilla alueilla tuotanto suunnataan ensisijaisesti luokkiin 0–1 ja alueellinen tilanne huomioiden luokkiin 2–3. Erityisperustein turvetuotanto on mahdollista luokissa 4-5.

Strategia antaa mahdollisuuden kuitenkin huomioida yhteiskunnan energiahuollon seudulliset tarpeet, koska muuten tuotantoalueet eivät riitä kaikkialla Suomessa turvaamaan energiantuotannon tarpeita.

Pohjois-Suomessa turvetuotantoon tarvitaan todennäköisesti myös luonnontilaisuusasteikon luokkien 4 ja 5 soita. Strategian mukaan tämä on mahdollista, mikäli YVA, energia-infrastruktuurin ylläpito ja erityiset syyt sitä edellyttävät.