Turve

Soista on suojeltu 13 prosenttia

Suomen nykyisestä suoalasta (9,08 milj.ha) on suojeltu noin 1,3 miljoonaa hehtaaria.

Suurin osa soista on suojeltu valtioneuvoston vuosina 1978 ja 1981 vahvistamassa soidensuojelun perusohjelmassa. Ohjelmaan kuuluu noin 600 kohdetta ja sen pinta-alasta on jo noin 600 000 hehtaaria valtion omistuksessa tai perustettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Soita on suojeltu myös kansallis- ja luonnonpuistoissa, lintuvesiensuojelualueilla, lehtojensuojelualueilla, erämaa-alueilla ja vanhojen metsien suojelualueilla. Euroopan unionin Natura 2000 -alueverkostoon sisältyy noin 35 000 hehtaaria suojeltuja soita.

Kansallisessa suostrategiassa määriteltiin soiden suojelun lisätarpeeksi 100 000 ha. Tähän liittyvä soidensuojelun täydennysohjelma on kesken. Uuden Helmi-ohjelman kautta ehdotetaan merkittäviä suo-alueita suojeltaviksi.