Käyttötavat

Turpeen energiakäyttö

Turve on olennainen osa Suomen energiahuoltoa. Miljoonan suomalaisen kotia, koulua tai työpaikkaa lämmitetään turpeella. Se on kotimainen polttoaine, joka korvaa ennen kaikkea hiiltä. Turpeen merkitystä lisää se, että turve mahdollistaa seospoltossa muiden vaikeammin hyödynnettävien polttoaineiden, kuten metsähakkeen ja peltobiomassojen, käyttöä.

Turpeen osuus kaukolämmön tuotannossa on viime vuosina ollut 15 prosenttia ja monissa maakunnissa sen osuus on yli neljännes. Kaikesta Suomen polttoaineiden käytöstä turpeen osuus on ollut viime vuosina 5 prosenttia. Yhteensä turvetta on käytetty energiantuotannossa 2010-luvulla noin 18 terawattituntia (TWh) vuodessa.

Määrä vastaa lähes 2 miljoonaa tonnia öljyä. Mikäli ulkomailta ostetaan kivihiiltä turpeen energiamäärän verran, joudutaan siitä maksamaan noin 200 miljoonaa euroa, kun kivihiilen hinta on 8–12 euroa/MWh.

Energiantuotantoon käytetään pitkälle maatuneita, suuren lämpöarvon sisältäviä turpeita.  Ne soveltuvat energiantuotantoon korkean hiilipitoisuuden vuoksi.