Suostrategia

Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa

Soiden ja turvemaiden kansallisen strategian mukaan metsätalouden käytössä on ojitettuja soita ja turvemaita tällä hetkellä 4,8 miljoonaa hehtaaria. Tulevaisuudessa metsätaloudesta vapautuu 0,83 miljoonaa hehtaaria niukkaravinteisia turvemaita, joita ei kannata kunnostusojittaa.

Tästä turvetuotantoon soveltuu noin 0,015-0,02 miljoonaa hehtaaria Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomessa. Pohjoisessa Suomessa metsätaloudellisesti kannattamattomia, turvetuotantoon soveltuvia alueita on alustavan arvion mukaan noin 0,05-0,07 miljoonaa hehtaaria. Niistä pääosa on kuitenkin liian kaukana käyttöpaikoista ja/tai liian vaikeasti hyödynnettävissä.

Maataloudessa on pellonraivaustarvetta

Strategiassa arvioidaan, että maatalouskäytössä on tällä hetkellä turvemaita noin 0,25 miljoonaa (250 000) hehtaaria. Pellonraivaustarpeeksi vuoteen 2020 mennessä arvioidaan 0,042-0,084 miljoonaa hehtaaria turve- ja kivennäismailla.