Käyttötavat

Vastuullista turpeentuotantoa

Suomessa turvetta tuotetaan vastuullisella ja kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa suotuisan suojelutason saavuttamista ja haitallisten ympäristövaikutusten jäämistä vähäisiksi. Soiden ja turvemaiden kestävä käyttö on linjassa kansainvälisten sopimusten, EU-lainsäädännön ja kansallisten säännösten kanssa.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että

  • Turvetuotantoon otetaan vain soita, jotka eivät ole enää luonnontilassa
  • Turvetuotanto edellyttää suon luontoarvojen selvittämistä ja ympäristöluvan hakemista
  • Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista ympäristötekniikkaa
  • Tuotannon päätyttyä huolehditaan alueiden jälkikäytöstä omien soiden osalta ja neuvotaan muita maanomistajia.

Kansainväliset periaatteet

Turveteollisuuden toimintatavat on määritelty ja niistä on sovittu kansainvälisesti.

Vuoden 2010 lopussa julkistettiin Kansainvälinen soiden ja turvemaiden vastuullisen suojelun ja käytön strategia (Strategy for Responsible Peatland Management). Strategia syntyi kaksi vuotta kestäneenä laajana yhteistyönä Kansainvälisen Suoyhdistyksen (International Peatland Society, IPS) johdolla. Valmisteluun osallistui IPS:n lisäksi useiden alojen tutkijoita sekä luontojärjestöjen ja teollisuuden edustajia.

EPAGMA – The European Peat and Growing Media Association on laatinut puolestaan soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön menettelytapaohjeet. Niissä määritellään vastuullisen käytön periaatteet tuotantoketjun eri vaiheissa tuotantokentän valinnasta ja valmistelusta turpeen tuottamiseen ja tuotantoalueiden jälkikäyttöön.