Käyttötavat

Kylpy- ja hoitoturve on tarkkaan tutkittu tuote

Pitkälle maatunutta, tarkoin tutkittua turvetta käytetään kylpy- ja hoitoturpeena, ja siitä valmistetaan myös shampoota ja saippuaa sekä muita kosmeettisia tuotteita. Turpeen terveyskäytöllä on pitkä historia Keski-Euroopassa. Perinteisiä hoitoja ovat turvekylpy ja turvehauteet. Myös erilaisia naamioita käytetään. Suomalainen versio kylpyturpeen käytöstä on turvesaunominen.

Kylpy- ja hoitoturpeen raaka-aineeksi tulee käyttää vain luonnontilaisilta, saasteettomilta soilta nostettua turvetta. Nostotekniikan hygieenisyys on tärkeää. Turvekerrostumat on tutkittava tarkasti maastossa ja turpeen laatu laboratoriossa ennen kuin sitä voidaan käyttää hoitoturpeena. Tutkimuksia tekee Geologian tutkimuskeskus.

Turvetta nostetaan vain pohjaveden pinnan alapuolelta, nostosyvyys on suosta riippuen 2-4 metriä. Tässä syvyydessä turpeeseen on vuosituhansien aikana muodostunut erilaisia bioaktiivisia aineita, kuten humus- ja fulvohappoja sekä humiineja. Turve sisältää myös pieniä määriä erilaisia mineraaleja kuten magnesiumia, sinkkiä ja kuparia. Turpeen tärkeimmät terapeuttiset ainesosat ovat humus- ja fulvohapot.

Kylpy- ja hoitoturpeen tuottajat ovat rekisteröityneet Kuluttajavirastoon, joka valvoo kylpy- ja hoitoturpeen laatua.