Turve

Turpeen tuotanto

Suomen turvemaista on turvetuotantoalueita kaikkiaan noin 64 000 hehtaaria (YM/2018). Vuonna 2016 energiaturpeen tuotannossa oli 45 000 hehtaaria ja ympäristöturpeiden tuotannossa 5 000 hehtaaria turvemaata.

Turvetuotanto on kausiluonteista. Turpeen tuotantokausi ajoittuu normaalivuosina toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun. Keskimääräisenä kesänä on 40–50 vuorokautta, jolloin tuotanto on mahdollista.

Tuotanto on myös sääriippuvaista, ja hehtaarituotokset vaihtelevat sekä vuosi- että aluetasolla. Energiaturpeen tuotanto on ollut 2000-luvulla keskimäärin noin 400 megawattituntia hehtaarilta. Energiaturpeen kokonaistuotanto on vaihdellut 2000-luvulla reilusta 8 terawattitunnista 35 terawattituntiin.