Ajankohtaista
Kirjoitettu Bioenergia ry

Metsähaketuki ja turpeen vero palautuu vuoden 2012 tasolle

Euroopan komission kilpailupääosasto ilmoitti 15.2.2016 verkkosivuillaan Suomen metsähakkeen sähköntuotantotukeen tehtävien muutosten hyväksymisestä. Ilmoituksen yhteydessä komissio kertoo ainoastaan, ettei sillä ole syytä vastustaa Suomen esitystä. Toistaiseksi asiaan liittyviä yksityiskohtia tai asiakirjoja ei ole saatavissa.

Etukäteen notifiointiprosessista on kerrottu, että muutoksessa on kyse metsähakkeen tuen nostamisesta komission hyväksymisen jälkeen viipymättä tasolle 18 €/MWh (nykytuki 15,9 €/MWh) ja turpeen veron alentamisesta tasolle 1,9 €/MWh (nykyvero 3,4 €/MWh). Vuoden 2019 alussa metsähaketuki jaetaan kahteen tasoon siten, että järeämmän runkopuun osalta tukea maksettaisiin vain 60 % täydestä tuesta eli 10,8 €/MWh.

Nyt kun komission hyväksyntä on saatu, Suomi säätää valtioneuvoston asetuksella metsähakkeen sähkön tuotantotuen tasolle 18 €/MWh ja turpeen veron tasolle 1,9 €/MWh eli palataan vuoden 2012 tuki- ja verotasoille. Tämän odotetaan tapahtuvan siten, että uudet tuki- ja verotasot tulevat voimaan aikaisintaan maaliskuun alusta ja viimeistään huhtikuun alusta.

Vaikka nyt palataan vuoden 2012 tuki- ja verotasolle, metsähakkeen ja turpeen kilpailukyky ja menekki on huonompi kuin neljä vuotta sitten. Tämä johtuu mm. sähkön markkinahinnan alentumisesta ja kilpailevien tuontipolttoaineiden, kivihiilen ja raakaöljyn, alentuneista maailmanmarkkinahinnoista.

Lisätietoja:
Bioenergia ry:n vt. toimitusjohtaja Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi